Equip

Mireia Domènech Pallarès

Web | LinkedIn
 
 
Comissària independent interessada en les històries que qüestionen tot allò establert i fan reflexionar sobre l’entorn sociocultural i el món contemporani. També dissenyadora gràfica especialitzada en identitat.

Llicenciada en Història de l’art per la Universitat de Barcelona i participant en l’A*STUDY 2010-2011, programa d’estudis avançats en art contemporani per A*DESK conduït per Montse Badia i David G. Torres. Graduada en Gràfica Publicitària per l’escola d’art i disseny Serra i Abella.

Núria Miret Pignatelli

LinkedIn
 
 
Comissaria independent i coordinadora de projectes expositius, també ha incidit puntualment en altres àmbits com són l’assessoria d’artistes, la crítica i la comunicació. Interessada en els vincles que s’estableixen entre art i filosofia que permeten incidir en la reflexió i el debat sobre certs aspectes de la societat actual.

Llicenciada en Filosofia a la Universitat de Barcelona, Màster en Art Actual: Anàlisi i Gestió per IL3, Universitat de Barcelona i participant a A*STUDY 2010 – 2011, programa d’estudis avançats en art contemporani per A*DESK.